STEAM

  Vanduo

Vanduo – gyvybės šaltinis. Vanduo vaidina labai svarbų vaidmenį gyvenime. Vandens šaltiniais žavimės ir prie vandens telkinių leidžiame gražiausią savo laiką. Vandenį naudojame higienai ir apsaugai nuo virusų. Jį geriame kasdien. Kodėl gi vanduo toks svarbus žmogui, gyvūnui, supančiai aplinkai? „Drugelių“ grupės vaikučiai su mokytojomis aktyviai dalyvavo respublikiniuose projektuose „Vandens eksperimentų pasaulis vaiko akimis“ ir „Vandens paslaptys“. Jų tikslas - plėtoti vaikų pojūčius per įvairias veiklas, siekiant pažinti vandens savybes bei svarbą žmogui ir supančiai aplinkai, plėsti vaikų pažinimą apie vandenį ir jo savybes, kurti erdvę vaiko smalsumui, iniciatyvumui, kritiniam mąstymui ugdyti, žadinti norą tirti, bandyti, eksperimentuoti.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos
Laimutė Rasalskienė ir Kristina Stankevičienė.

  Trys spalvos – Lietuva

„Drugelių“ grupės vaikučiai pasirinkdami įv. priemones ir STEAM veiklos būdus, naudodami tris spalvas – geltoną, žalią, raudoną, paminėjo Lietuvos valstybines šventes – vasario 16-ąją ir kovo 11-ąją. Vaikai tyrinėjo, bandė, eksperimentavo su spalvomis, atliko įv. kūrybines bei praktines užduotis: šaldė spalvotą ledą, spalvino ryžius, piešė ant skutimosi putų, laidynės pagalba lipdė plastikinius šiaudelius, gamino trispalvį vaisinį kokteilį ir kt.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos
Laimutė Rasalskienė ir Kristina Stankevičienė.

  Tyrinėjimai, stebėjimai, bandymai, eksperimentai...

Nuo pat pirmųjų dienų vaikas tyrinėja jį supantį pasaulį. Vaikui tai nauja, nepažinta erdvė, kurioje viskas vilioja, domina, o gal kartais ir baugina. Ikimokykliniame amžiuje vaikai ypatingai smalsūs: noriai tyrinėja, kasdien išbando naujus, jiems nežinomus dalykus, stebi, eksperimentuoja su aplinkoje esančiais daiktais. Norėdami suvokti dalyko esmę, vaikai turi veikti patys – išsiaiškinti, atrasti ir pažinti juos supantį pasaulį. Per įgautą patirtį jie patiria įvairių išgyvenimų ir plėtoja pažintinę patirtį. Tyrinėjimų, bandymų bei eksperimentavimo dėka vaikai lavina savo pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, lavėja akies-rankos koordinacija, išmoksta ilgiau išlaikyti dėmesį, ugdosi sumanumą, lavina reakciją, kaupia patirtį, diskutuoja, samprotauja, stiprina savo kritinį mąstymą, išmoksta spręsti problemas, ima geriau suvokti juos supantį pasaulį.

„Drugelių“ grupės mokytojos Laimutė Rasalskienė ir
Kristina Stankevičienė

  Tarptautinis eTwinning projektas

Ramygalos lopšelio – darželio „Gandriukas“ „Drugelių“ grupės mokytojos Kristina Stankevičienė ir Laimutė Rasalskienė su savo ugdytiniais dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte „STEAM ugdymas ir jo taikymas ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdieninėje veikloje“/„STEAM education and its application possibilities for preschool children in everyday activities“. Jo metu bus stiprinamas ugdytinių domėjimąsis gamtos mokslais, informacinėmis technologijomis, inžinerija bei matematika, ugdomos pažinimo, meninė bei socialinė kompetencijos.
Skatinamas ugdytinių domėjimasis STEAM mokslų sritimis. Bus siekiama, kad ugdytiniai praktinių-tiriamųjų veiklų metu aktyviai veiktų ir atrastų, ugdytųsi pažinimo, meninę, socialinę kompetencijas.

  „Erasmus+“ KA3 projekto „Robotika prieš patyčias“ sklaida Ramygalos lopšelyje-darželyje “Gandriukas”

Šių metų spalio 22-ąją dieną Panevėžio r. Ramygalos lopšelis-darželis „Gandriukas“ prisijungė prie Panevėžio rajono švietimo centro koordinuojamo „Erasmus+“ KA3 projekto „Robotika prieš patyčias“. Projektą su “Kiškučių” grupės vaikučiais vykdo ikimokyklinio ugdymo mokytoja Arnė Budavičienė. Pasitelkus robotukus „Doc“ ir „Mind“ paįvairinamos STEAM veiklos, mokomasi draugiškumo, sutarimo, lygybės, empatijos, problemų sprendimo būdų, bendradarbiavimo, kūrybiškumo.
Taikant inovatyvias pedagogines švietimo strategijas, pagrįstas robotų naudojimu, ugdomas mokinių gebėjimas bendradarbiauti, bei užkirsti kelią patyčioms.

  Netradicinių priemonių panaudojimas ugdomojoje veikloje

Netradicinių priemonių pagalba ugdomoji veikla, užsiėmimai vaikams tampa ne tik įdomūs, bet ir suteikia daug teigiamų emocijų. Šių priemonių įvairovė skatina vaiko nuolatinį susidomėjimą. Naudodamasi įvairiomis netradicinėmis priemonėmis įsitikinau, kokia gali būti įdomi, patraukianti, smagi vaikų veikla be pedagogo įsikišimo ir kiek daug dar neišnaudotų daiktų, idėjų randame.

„Ežiukų“ gr. mokytoja Vilma Vienažinienė

  STEAM veiklos darželyje

Birželio mėnesį sukūrėme projektą “STEAM veiklos darželyje” („STEAM activities kindergarten“), kurį patvirtino Nacionalinė paramos tarnyba Lietuvoje ir užregistravome tarptautinėje eTwinning platformoje. Į projektą įsitraukė 18 ikimokyklinių ugdymo įstaigų iš Lietuvos.
Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Jo metu dalinomės idėjomis, kaip įdomiai ir turiningai organizuoti vaikų veiklas darželyje vasaros metu, nes tyrinėjimai, bandymai, eksperimentai – tai raktas į stebuklingą pasaulio pažinimą. Veiklų metu vaikai buvo kviečiami eksperimentuoti, tyrinėti, atlikti įvairius bandymus. Vaikai dirbo grupėmis, tarėsi, diskutavo, bendrai ieškojo sprendimų.
Visi projekto dalyviai savo veikla, nuveiktais darbais, nuotraukomis, video filmukais, idėjomis dalinosi TwinSpace erdvėje ir paruošė darbų parodą šioje platformoje.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Laimutė Rasalskienė, Kristina Stankevičienė

  STEAM tinklo mokykla

Norime pasidžiaugti, jog nuo 2020-01-31 mūsų Ramygalos lopšelis-darželis „Gandriukas“ tapo oficialia STEAM tinklo mokykla. Visus 2019 metus aktyviai dirbome įgyvendindami STEAM veiksmų planą. Siekiant gerinti vaikams ateityje svarbius gebėjimus ir įgūdžius, kasdienėje ugdomojoje veikloje pedagogai taikė integruotą STEAM mokymą(si). STEAM veiklų integravimui pedagogai kūrė reikalingas sąlygas, ruošė aplinką bei priemones, skatino vaikus domėtis, tyrinėti bei įgytas žinias pritaikyti praktiškai.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Laimutė Rasalskienė

  Žaidimai su spalvomis

Eksperimentuodami su spalvomis „Kiškučių“ grupės vaikai išbandė dar nežinomus tapybos būdus. Smagus atradimas buvo tai, kad užlašinus vandens ant piešinių, nupieštų ant popierinio rankšluosčio flomasteriais, stebėti kaip spalvos susilieja, piešti ant įmaučių, tapyti vandens balionėliais. Vaikai aptarinėjo, ką naujo, originalaus pavyko sukurti, savo piešinius lygino su gamtos vaizdais, pasakų bei filmukų personažais, kūrė savo sugalvotas istorijas. Veiklos metu vaikai ne tik atpažino, pavadino, įsiminė spalvas, bet ir patys išbandė naujų spalvų, atspalvių, formų atsiradimo būdus, jų įvairovę, išmoko išlaikyti dėmesį, mokėsi kūrybiškai mąstyti.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Vienažinienė

  Akvariumas

„Kiškučių" grupės vaikai eksperimentavo su netradicinėmis dailės raiškos technikomis ir priemonėmis. Vaikai, atsinešę įvairių žaisliukų, karoliukų, akmenukų, įvairiausių žolelių, spalvotų dažų, apsodino ir įrengė akvariumus. Vaikai tyrinėjo vieni kitų akvariumus, jais džiaugėsi.

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Donata Magylienė

  Netradicinės priemonės ugdo vaikų kūrybiškumą

Netradicinės ugdymo priemonės, ugdymo metodai, būdai, skirti vaikų gebėjimų plėtotei taikomi įvairių veiklų metu. Šių priemonių pagalba ugdomoji veikla „Kiškučių“ grupės vaikams tampa ne tik įdomi, bet ir suteikia daug teigiamų emocijų. Vaikas dirba, nes jam smagu, ir priešinasi, kai jų darbus siekiame paversti puošnia suaugusiųjų kultūros dalimi, kur svarbus ne pats kūrimo procesas. Darbo šia kryptimi patirtis rodo, kad vaikas lengviau atsiskleidžia, kai gali eksperimentuoti, laisvai kurti, tyrinėti. Kartais rezultatai būna išties stulbinantys. Pastebėjau, kad vaikams labiausiai patinka dirbti ir kurti su naujomis, jiems įdomiomis priemonėmis.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Vienažinienė

  Bandymas su žvake ir vandeniu

Mažieji „Ežiukų“ grupės ugdytiniai atliko bandymą su vandeniu ir žvake. Varvino karštą vašką į šaltą vandenį, stengdamiesi išgauti įvairias formas. Karštas vaškas šaltame vandenyje stingsta ir sudaro įvairias formas, nepakartojamas figūras. Vaikai sužinojo, kad, esant aukštai temperatūrai, vaškas tampa skystas, o jai nukritus – sukietėja.

Mokytoja metodininkė Laimutė Rasalskienė

  Spalvų pasaulyje

Spalvos yra puiki priemonė išreikšti vaikų emocijas, kurios padeda vaikams pažinti pasaulį. Žaisdami kūrybiškus žaidimus vaikai pamažu atranda užburiantį spalvų pasaulį. Projekto „Spalvų pasaulyje“ metu, tenkinant vaikų poreikį pažinti spalvas per pojūčius, „Ežiukų“ grupės vaikučiai mokėsi atrasti, įvardinti ir net „paragauti“ spalvas. Vaikams patiko patiems pasigaminti spalvas, jas ragauti. Jie ne tik džiaugėsi spalvomis, bet jų ieškojo ir aplinkoje.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Laimutė Rasalskienė ir Kristina Stankevičienė

  Kūrybinė laboratorija „Obuolys ir jo draugai”

Mūsų lopšelio – darželio „Gandriukas” „Ežiukų”, „Kiškučių” ir „Kodėlčiukų” grupių ugdytiniai kartu su savo mokytojomis Laimute Rasalskiene, Vilma Vienažiniene, Neringa Rimkienė lapkričio mėn. dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinėje laboratorijoje „Obuolys ir jo draugai” darbų parodoje, kurią organizavo Vilniaus lopšelio – darželio „Sadutė” pedagogės. Vaikai visą mėnesį visapusiškai ištyrinėjo obuolį ir jo savybes, o nuotraukas apie įvairias veiklas išsiuntė į Vilniaus lopšelį-darželį „Sadutė“.

Mokytoja metodininkė Laimutė Rasalskienė,
vyr. mokytojos Vilma Vienažinienė, Neringa Rimkienė

  Lipdiniai iš sūrios tešlos

Druskos tešla yra nuostabi priemonė vaikų žaidimams. Tereikia druskos, miltų ir vandens, o darbelių galima padaryti labai įvairių. „Ežiukų” grupės vaikučiai gamino daug gaminių iš sūrios tešlos ir džiaugėsi naujais pojūčiais.

Mokytojos Laimutė Rasalskienė,
Kristina Stankevičienė

  Netradiciniai piešimo būdai

Piešimas yra puikus laisvalaikio praleidimo būdas, lavinantis vaiko kūrybiškumą, smulkiąją motoriką, erdvės suvokimą. Kartais paprastas piešimas flomasteriais ar pieštukais ant popieriaus lapo vaikams pabosta. Mes išbandėme keletą netradicinių piešimo būdų: seną gerą piešimą kreidelėmis ant šaligatvio plytelių, piešimą ant pieno, skutimosi putų, vienkartinių rankšluosčių, maistinės plėvelės, bei dažų purškimą ant medžiagos. Vaikams tai vis kitokia ir neapsakomai įdomi patirtis, o procesai visada skirtingi ir unikalūs.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laimutė Rasalskienė

  Respublikinė vaikų STEAM kūrybinė laboratorija „Stebuklingas vanduo“

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laimutė Rasalskienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Vienažinienė su savo ugdytiniais iš „Kodėlčiukų“ ir „Drugelių“ grupių dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinėje laboratorijoje „Stebuklingas vanduo“. Vaikai tyrinėjo, žaidė, eksperimentavo bei atliko įvairius bandymus su vandeniu. Pagilino žinias apie vandens savybes, jo svarbą žmogui, gyvūnams, augalams.

  Kuriantis mokytojas

Pačių rankomis sukurtos žaismingos, įdomios metodinės priemonės skirtos spalvų, geometrinių figūrų pažinimui, smulkiosios motorikos lavinimui, skaičiavimui, aplinkos pažinimui, kasdienių gyvenimo įgūdžių tobulinimui. Žaidžiant skatinamas kūrybiškumas, pastabumas, dėmesys, lavinama vaizduotė, lytėjimo pojūčiai, socialiniai įgūdžiai. Ar gali kas būti mieliau už pačių sukurtą žaidimą, knygą, puošmeną ar kitą priemonę, kuria naudosis, žais, mokysis, džiaugsis mūsų pačių vaikučiai?

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Vienažinienė

STEAM planas 2021 m.
STEAM planas 2019—2020 m.
STEAM plano ataskaita