Darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigybė
ADMINISTRACIJA
1 Rūta Stankevičienė Direktorė
2 Neringa Navikienė Vyr. buhalterė
3 Rita Petrauskienė Ūkvedė
4 Dovilė Urbonienė Sekretorė
5 Jolanta Grakauskienė Vaikų maitinimo organizatorė, sveikatos priežiūros specialistė
6 Raimonda Buoželė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
PEDAGOGINIS PERSONALAS
1 Gitana Dūdienė Logopedė
2 Neringa Rimkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 Laimutė Rasalskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4 Vilma Vienažinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5 Laura Tamošiūnaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6 Kristina Stankevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7 Diana Rankelienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
8 Donata Magylienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9 Orinta Gerdvilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10 Rūta Stankevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11 Aurelija Šerėnienė Meninio ugdymo mokytoja
12 Raimonda Buoželė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(v. priežiūr. atostogos)
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ PADĖJĖJOS
1 Jurgita Kancienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
2 Larisa Podubnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
3 Genovaitė Videikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
4 Lina Stasiukonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
5 Birutė Galiauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
6 Ligita Lukošiūnaitė Mokytojo padėjėja
TECHNINIS PERSONALAS
1 Violeta Jasienė Virėja
2 Regina Šegamonienė Virėja, valytoja
3 Irena Kisielienė Skalbėja
4 Rimutis Jonutis Kiemsargis, pagalbinis darbininkas
5 Eugenijus Dūda Sargas
6 Donata Saldienė Sargė