Darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigybė
ADMINISTRACIJA
1 Rūta Stankevičienė Direktorė
2 Raimonda Buoželė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3 Neringa Navikienė Vyr. buhalterė
4 Rita Petrauskienė Ūkvedė
5 Dovilė Urbonienė Sekretorė
6 Jolanta Grakauskienė Vaikų maitinimo organizatorė, sveikatos priežiūros specialistė
PEDAGOGINIS PERSONALAS
1 Gitana Dūdienė Logopedė
2 Vilma Vienažinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 Orinta Gerdvilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4 Donata Magylienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Diana Rankelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6 Neringa Rimkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7 Laura Tamošiūnaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8 Kristina Stankevičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
9 Laimutė Rasalskienė Priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10 Rūta Stankevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11 Raimonda Buoželė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12 Aurelija Šerėnienė Meninio ugdymo mokytoja
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ PADĖJĖJOS
1 Birutė Galiauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
2 Lina Stasiukonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
3 Jurgita Kancienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
4 Larisa Poddubnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
5 Genovaitė Videikienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
6 Ligita Lukošiūnaitė Mokytojo padėjėja „Kiškučių“ grupėje
TECHNINIS PERSONALAS
1 Violeta Jasienė Virėja
2 Regina Šegamonienė Virėja, valytoja
3 Irena Kisielienė Skalbėja
4 Rimutis Jonutis Kiemsargis, pagalbinis darbininkas
5 Eugenijus Dūda Sargas
6 Donata Saldienė Sargė