Darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigybė
ADMINISTRACIJA
1 Rūta Stankevičienė Direktorė
2 Raimonda Buoželė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3 Neringa Navikienė Vyr. buhalterė
4 Rita Petrauskienė Ūkvedė
5 Dovilė Urbonienė Sekretorė
6 Jolanta Grakauskienė Vaikų maitinimo organizatorė, sveikatos priežiūros specialistė
PEDAGOGINIS PERSONALAS
1 Gitana Dūdienė Logopedė
2 Diana Rankelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 Laura Baikauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4 Vilma Vienažinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Orinta Gerdvilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6 Donata Magylienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7 Laimutė Rasalskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8 Neringa Rimkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9 Kristina Stankevičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
10 Raimonda Buoželė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
11 Rūta Stankevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12 Paulius Puleikis Meninio ugdymo mokytojas
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ PADĖJĖJOS
1 Genovaitė Videikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
2 Birutė Galiauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
3 Lina Stasiukonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
4 Jurgita Kancienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
5 Larisa Poddubnienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
6 Ligita Lukošiūnaitė Mokytojo padėjėja „Kodėlčiukų“ grupėje
TECHNINIS PERSONALAS
1 Violeta Jasienė Virėja
2 Regina Šegamogienė Virėja, valytoja
3 Irena Kisielienė Skalbėja
4 Rimutis Jonutis Kiemsargis, pagalbinis darbininkas
5 Eugenijus Dūda Sargas
6 Donata Saldienė Sargė